Navrhneme Vám projektové řešení slaboproudých informačních a komunikačních technologií podle Vašich potřeb a požadavků. V případě potřeby Vám vyhotovíme projektovou dokumentaci, u jednodušších projektů Vám návrh řešení připravíme schematicky.

Součástí slaboproudých projektů mohou být elektronické zabezpečovací systémy EZS/PZTS, kamerové systémy CCTV, elektronické vstupní a docházkové systémy EKV/EVS, strukturované kabelážní systémy, elektronická požární signalizace EPS, integrační systém výše uvedených technologií do grafické nadstavby atd.