Mezi prováděné periodické činnosti patří revize, funkční zkouška, prohlídka systému, kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti za provozu.

Smyslem provádění periodických činností je odhalení případných nedostatků daného systému a následné odstranění těchto nedostatků.