Elektronické vstupní systémy EVS zahrnují systémy elektronické kontroly vstupu EKV, docházkové systémy a tzv. domovní audio a video telefony.  

Elektronická kontrola vstupu (EKV) slouží ke kontrole a regulaci vstupů osob do objektu nebo jeho části. Systém umožňuje monitorování pohybu osob v definovaných zónách, jejich vyhledávání nebo kontrolu jednotlivých průchodů.

Nejrozšířenějším prostředkem k identifikaci, který se u tohoto systému používá, je identifikační karta. Osoby vstupující do střeženého objektu kartu přiloží k čtecímu zařízení, toto zařízení nahraje informace z karty a předá je řídící jednotce. Ta informace vyhodnotí a dle nastavených přístupových práv povolí nebo zamítne vpuštění osoby do daného prostoru. V poslední době jsou stále častěji uplatňovány tzv. biometrická čtecí zařízení, kdy se osoby identifikují prostřednictvím otisku prstů, oční duhovky apod.

S pomocí docházkových systémů můžete během pracovní doby sledovat pohyb vašich zaměstnanců na pracovišti a detailně evidovat jejich docházku. Docházkové systémy využijete také při přípravě podkladů pro zpracování mezd. Stoprocentně tak eliminujete chyby, které při manuálním zadávání a následném zpracovávání dat můžete udělat.

Nedílnou součástí kategorie elektronické vstupní systémy jsou také domovní audio a  videotelefony. Navrhneme a nainstalujeme Vám nový systém podle vašich požadavků, popř. doporučíme vhodný systém v případě rekonstrukce.

 

Provádíme montáž a servis zejména systémů:

 

 

 

Jsme připraveni vám poradit, navrhnout vhodné řešení a zajistit jeho realizaci. Kontaktujte nás prosím v případě jakýchkoliv dotazů nebo zájmu o spolupráci.